Maritim Modellklubb

Møtestedet for nye og garvede modellbåtbyggere

Klubbmøter

I månedene september til mai har vi medlemsmøter den tredje onsdag i måneden kl. 19:00. Vi har et faglig program av en eller annen art, dessuten er det vanlig at medlemmene tar med seg modeller som er under bygging eller ferdige. Disse presenteres og gjennomgås, slik at også andre kan dra nytte av erfaringer ved slike byggeprosjekter. Over kaffen tar så medlemmene opp til diskusjon alle slags temaer som er aktuelle for modellbåtbyggere.

Møtelokalet vårt ligger nå inne på selve hovedbygget til Norsk Sjøfartsmuseum, ikke så langt fra der vi holdt til i alle år tidligere. Slik finner du frem til møtelokalet.

I tillegg til (evt i stedet for) våre vanlige medlemsmøter hender det at vi tar en klubbtur til et eller annet interessant reisemål. I de senere år har vi for eksempel vært på museumsrunde i København, på busstur til Hardanger og på modellmesse i Dortmund.

For detaljer om arrangementene viser vi til møteinnkallelsene. Program og tidspunkter for årets møter står forøvrig på startsiden vår.

Written by maritimmodellklubb

12.05.09 kl. 22:59

%d bloggere like this: